nosotros

Som una empresa especializada en serigrafía i sublimació en continu sobre tot tipus de cintes, que per capacitat dels nostres mitjants i en especial per la continua millora de la nostre propia estructura tècnica, oferim als nostres clients una ràpida resposta a les seves elevades necesitats..

Serigrafistes de cintes tant rígides como elástiques, som pioners a Espanya dins del nostre sector. Disposem de tot tipus de solucions a mesura, utilizant sempre técniques per aconseguir la màxima qualitat.

L’equip humà de TEXGRAF S.L integrat per especialistes disenyadors, e Ingeniers Téxtils aporten els seus coneixements i entusiasme per oferir solucions flexibles a totes les necessitat de desenvolupament de disenys, simulació i presentació de cintes estampades.

El diseny modern, la innovació i funcionalitat están presents en totes nostres cintes, apostant per la qualitat en cada nova colecció amb propostes i solucions, aportant als teixits acabats especials amb relleu, aspecte metalitzat, etc.
Dins el nostre ampli catàleg podrà trobar tot tipus de CINTES IMPRESES: sobre diferents soports tèxtils, en serigrafía, sublimació, transfer i tintes especials.